Crni misk

black musk crni misk     U dvije zbirke sahih hadisa stoji hadis Zuhrija od Enesa, r.a., u kazivanju o Miradžu, da Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: “...Uveden sam u Džennet, kad tamo, u njemu kupole od bisera, a njegova prašina od miska.”

   Imam Ahmed bilježi od Ebu – Hurejrea, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:”Prva skupina koja će ući u Džennet – njihov izgled će biti kao izgled Mjeseca u noći mijene (punog mjeseca). U njemu neće pljuvati, niti će sliniti u njemu, niti će imati potrebe za obavljanjem nužde u njemu. Miris (koji se dobiva paljenjem drveta) bit će od drveta “uluvve”, a znoj će im biti misk. U njemu će imati posude i češljeve od zlata i srebra. Svaki će od njih imati dvije žene; vidjet će se kost njihovih nogu, koja je ispod mesa… Među njima neće biti razilaženja niti neprijateljstava. Srca će im biti kao jedno, veličat će Allaha jutrom i večerom.”

   Crni misk ,čiji miris džini organski ne podnose ,je veoma efektivan tokom liječenja Kur’anom.Tokom učenja rukje kada se lice i nozdrve opsihrenog namažu crnim miskom,više puta sam čuo džine kako zapomažu kako ih naučeni crni misk spaljuje i davi,kako im smrdi.

    Na crni misk se izuči rukja,ajeti kažnjavanja džinna.
Osim crnog miska,koji je pokazao najjače djelovanje, uz Allahovu pomoć,postoji  i malo širi pojas tih miskova “ubjeđivanja”od kojih bi preporučio i misk bijeli misk ,Crveni Misk Ruže,Misk Amber,Ruhul Misk(ovaj ne podnose ni ljudi) ,lijepo je proučiti i rukju na samom misku.

   Isto tako dobro je da se stavi malo medicinskog amonijaka (sredstvo koje se daje ljudima postoperativno za buđenje posle operacije)u taj crni misk(Hadžerul -Eswed)  i s tom mješavinom ne maže se pacijent  već mu se samo približi nosu da udahne taj miris, tek tada se vidi efekt kod onih koji padnu prilikom rukje ili kod onih kada džinn progovori pa zašuti,mašaAllah.

   Crni misk se česće se koristi kada je džinn inadžija ili kada džinn obuzme cijelo tijelo ,tako da čovjek ne osjeća ništa .Znači može se koristiti i u obliku Da`we zastrašivanja i kao kazna.

Veoma je učinkovit,uz Allahovu milost,kod pacijenata koji imaju uznemiravanja od džina ljubavnika.