Dova protiv onih koji nam zlo čine

Bismillah, ves-salatu ves-selamu ala resulillah.

džinni jinn

         Samo se Allahu treba obraćati i,jer samo On donosi dobro i bolesne liječi.Samo Allah otklanja zlo,nema boga osim Njega ,i jedino On teško može učiniti lahkim.Samo Allah muku otklanja,nema boga osim Njega,jedino On siromašne imućnima čini.Nema boga osim Allaha,On nesretnima sreću donosi.Nema boga osim Allaha,samo Allah bespomoćnim u pomoć pristiže,pa se Njega bojte,od Njega tražite i Njemu se klanjajte.

Stihovi jednog arapskog pjesnika:

Od braće moje na oprezu budi,
Odseli onima koje bolje znaš
Najbolja odbrana za tebe je oprez.

I misliš da dani dobri su spram tebe,
Od odredbe sudbine ti baš straha nemaš.

Noći su ti mrkle darovale mir,
Mada zlo se zbiva kad noć se razvidi.

     Savjetujem svima da budu na oprezu,i neka znaju da:“Samo dova može promijeniti sudbinu-kader.“ Kada sam završio sa učenjem rukje mom bratu, podučio sam ga prethodnom hadisu i dovi kako bi se zaštitio od zamki zlonamjernika koji zamke postavljaju. A što se tiče te dove na koju sam ga uputio,o njoj se prenosi sljedeće: Abdurrahman b. Zejd b. Eslem pripovijeda:“Dva čovjeka iz plemena Ešdža’ krenuli su da pripreme svoju mladu,pa kad se nađoše na zabrđu tog i tog mjesta“-spomenuo je ime mjesta-„ukaza im se neka žena koja ih upita:’Kamo ste se zaputili?’ ‘Pošli smo po našu mladu da je opremimo’–odgovoriše joj. Ona im uzvrati:’Ja o njoj sve znam,pa kad završite,navratite se pored mene.’ Kad su obavili svoj posao,naišli su pored nje. Ona im reče:’ I ja ću krenuti s vama.’Oni je posadiše na jednu kamilu da jaše na njoj,a oni su se smjenjivali na drugoj.Hodili su tako dok ne naiđoše na dinu pijeska,pa im ona reče:’Imam potrebu da stanemo.’Oni spustiše kamilu na tlo da ona siđe,a onda je sačekaše.Čekali su neko vrijeme,a kad se ona zadugo ne pojavi,jedan od njih ode da provjeri šta se desilo.No i on se zadrža i nikako da se vrati.Ovaj drugi priča o tome:’Otišao sam da provjerim gdje su,kad tamo zatekoh onu ženu kako na stomaku mog brata jede njegovu jetru.Brzo sam se vratio,pojahao na kamilu i pohitao bježati,ali me ona presrete na putu. Reče mi:’Požurio si nekuda?!’ ‘Opazih da si zakasnila,pa sam pojahao i krenuo,misleći da ćeš me sustići.’ Ona upita:’A zašto si toliko prepadnut?’ A ja joj odgovorih:’Ispred nas je nasilan vladar koji nepravdu nanosi!’ Tada me upita:’Hoćeš li da te podučim dovi,ako je uputiš protiv njega,uništit ćeš ga i ja ću tvoje pravo uzeti od njega.’ ‘Kakva je to dova?’–upitao sam,a ona me poče podučavati:’Reci:

    ‘Allahu moj,Gospodaru nebesa i onoga što ona pokrivaju,Gospodaru zemalja i onoga što one nose,Gospodaru vjetrova i onoga što raznose,Gospodaru šejtana i onih koji zavode,Ti si Onaj Koji sve daje,Stvoritelj nebesa i Zemlje,Vlasnik svake veličine i časti,Ti obespravljenom vraćaš njegovo pravo,uzmi moje pravo od onoga koji mi nepravdu čini.’

    Rekoh joj:’Ponovi još neki put.’Ona je ponavljala sve dok je nisam naučio,a onda sam dovu uputio protiv nje: ‘Moj Allahu,ona mi je nepravdu učinila i brata mi pojela.’ U istom času se s neba spusti munja koje je raspolovi,pa jedan dio pade na jednu,a drugi na drugu stranu.Bila je to Sa’la –ženski demon,koji je jeo ljude.

     Preporučio sam svom bratu da se osloni na Uzvišenog Allaha,da od Njega traži pomoć i upućuje ovu dovu protiv onih koji mu nepravdu čine,možda Svemilosni Allah usliši njegovu molbu i u srca onih koji mu smjeraju zlo spusti strah,odvrati ih od njihovog nasilja,pa se oni Allahu pokaju i na lijep način povrate.

                                        (Iz knjige:Zaštita od džina i šejtana-Rida Eš-Šerkavi)