Hurme

Lijek protiv sihra i otrova

hurme   Hurme su odličan lijek protiv sihra i otrova. U tom slučaju dobro pomaže pijenje vode u kojoj su se kiselile svježe hurme. Ovdje ćemo spomenuti jedan Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, hadis u kojem se govori o hurmama kao o lijeku za to. Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, kaže: “Ko ujutro pojede 7 osušenih hurmi, tog dana mu ne mogu naštetiti sihir i otrov.” (prenosi Ebu Davud)

   Ako podrobno ispitamo medicinsku stranu ovog hadisa shvatit ćemo čudo koje sadrži:

1- Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je spomenuo broj 7. Ovaj broj igra značajnu ulogu u svemiru, Kur’anu i Poslanikovoj, sallalahu alejhi we sellem, tradiciji. Dovoljno je spomenuti da je prvi broj koji se spominje u Kur’anu broj 7.

2- sedam hurmi otprilike je teško 70 grama što predstavlja dovoljnu količinu različitih minerala, soli i vitamina potrebnih organizmu.

3- Ova količina je dovoljna da očisti organizam od akumuliranih otrova u ćelijama kao što su teški metali, npr. olovo. U današnje vrijeme akumulacija otrovnih tvari se povećala usljed raširenih zagađenja vode, zraka i hrane.

4- Hadis implicitno štetne tvari koje se unose u organizam označava kao otrov. Također se spominje da jedenje hurmi smanjuje opasnost koju te štetne tvari predstavljaju za organizam.

5- A što se tiče riječi sihir, samo Allah, subhanehu we te’ala, zna šta ona podrazumijeva.

6- U hadisu se ne kaze da otrov nema nikakvog utjecaja na onog ko pojede 7 hurmi. U stvari, činiti to namjerno (uzimati otrov) smatra se štetnim po zdravlje, a to je po islamu zabranjeno. Ovdje moramo shvatiti da ako pojedemo sedam hurmi svakog jutra to smanjuje štetni efekat otrova. Da bi se postigao što bolji učinak, jedenje sedam hurmi svakog jutra trebalo bi biti stalna navika kao što to od nas naš Poslanik sallallahu alejhi we sellem traži.

   Iz hadisa nam je jasno da ova praksa pomaže i našem psihičkom zdravlju i da ono postaje stabilnije ukoliko se ovaj postupak primjenjuje, a Allah, subhanehu we te’ala, jedino zna istinu.

   Poslanik s.a.w.s je rekao: “Ko pojede sedam hurmi (datula) na tašte, taj dan mu neće naštetiti ni otrov ni sihr“. (hadis bilježi Buharija) Znači hurme treba pojesti u jutro na tašte, ako je moguće da hurme budu medinske, to je ono sto se traži, a ako nemaš medinskih, onda bilo koje druge hurme do kojih možeš doći.

Bilo bi dobro na svaku hurmu izučiti po Ajetul Kursijju.