Kako klanjati namaz?

klanjanje-namazaUzvišeni Allah je propisao pet dnevnih namaza kao strogu dužnost. Ti namazi su:

1. sabah-namaz (klanja se vremenu od zore do pred izlazak Sunca),
2. podne-namaz (klanja se od trenutka kad Sunce pređe zenit pa sve do ikindijskog vremena),
3. ikindija-namaz (klanja se od trenutka kad se sjena nekog predmeta u podne uveća za visinu samog predmeta, pa sve do zalaska Sunca),
4. akšam-namaz (klanja se od zalaska Sunca pa sve do potpunog smračivanja),
5. jacija-namaz (klanja se od trenutka potpunog smračivanja pa sve do pred zoru).

UVJETI ZA NAMAZ:

1. da smo pod abdestom,
2. da smo propisno obučeni,
3. da nam je čisto tijelo, odijelo i mjesto na kojem se klanja. Pod čistoćom se misli da nema ni trun tzv. teških nečisti, a to su mokraća, izmet, krv i gnoj. Inače se tih nečisti musliman mora dobro čuvati.
4. da se okrenemo prema Kibli (Kabi u Mekki),
5. da namaz klanjamo u njegovu vremenu, a ako ga propustimo moramo ga naklanjati (samo farze),
6. da zanijetimo namaz u srcu,a ne riječima.

Prije nego što stupimo u namaz treba srcem odlučiti (zanijetiti) koji ćemo namaz klanjati.
Tu odluku u srcu donesenu zovemo nijet. Prilikom nijeta treba sabrati misli i s poštovanjem stupiti u namaz.
Prije nego sto zanijetimo FARZ namaz samo muškarci su dužni proučiti ikamet.

IKAMET glasi:

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH,

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH !namaz-sedzda

EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH,

EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH !

HAJJE ALES-SALAH,

HAJJE ALES-SALAH !

HAJJE ALEL-FELAH,

HAJJE ALEL-FELAH !

KAD KAMETIS-SALAH, KAD KAMETIS-SALAH

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !

LA ILAHE ILLELLAH !

Ikamet se uči ubrzano i u sebi.

SABAH

Sabah-namaz ima 2 rekata sunneta i 2 rekata farza.

Prvi rekat:

* Pošto smo ispunili sve uvjete za namaz počinjemo s klanjanjem 2 rekata sunneta. Stojimo uspravno, okrenuti prema Kibli, i prije stupanja u namaz odlučimo u srcu nijet(nakanu)da ćemo klanjati sabahski sunnet izgovaramo nijet (nakanu)
* Nakon toga dižemo dlanove do visine ušiju (dodirujući palčevima ušne resice) i izgovaramo ALLĀHU EKBER. To je tzv. početni tekbir kojim direktno stupamo u namaz. Žene dižu ruke do visine prsiju. Dlanovi treba da budu okrenuti prema Kibli.
* Nakon toga vežemo ruke na stomak, desnu na lijevu (žene ih vežu na prsima) i učimo SUBHĀNEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jednu suru ili nekoliko ajeta iz Kur’ana. Pogled je usmjeren na mjesto gdje ćemo činiti sedždu.
* Riječima ALLĀHU EKBER saginjemo se spuštanjem dlanova na koljena. Leđa su nam izravnata a pogled usmjeren u nožne prste. Tu izgovaramo 3 puta SUBHĀNE RABBIJEL-‘AZĪM.
* Izgovaranjem riječi SEMI‘ALLĀHU LIMEN HAMIDEH, RABBENĀ LEKEL-HAMD ponovo se uspravljamo, te riječima ALLĀHU EKBER spuštamo čelo i nos na tlo. Kod muškaraca laktovi treba da su odignuti od zemlje. Tlo nam dodiruju čelo, nos, dlanovi, koljena i nožni prsti. To se zove sedžda. Na sedždi 3 puta izgovaramo SUBHĀNE RABBIJEL-A‘LĀ.

Nakon toga riječima ALLĀHU EKBER dižemo glavu i kratko se zadržavamo u sjedećem položaju, te ponovnim izgovaranjem ALLĀHU EKBER činimo još jednu sedždu, kao i prvu.

Time završavamo prvi rekat i dižemo se na drugi rekat.

Drugi rekat:

* Nakon obavljene sedže na prvom rekatu, izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na noge, ponovo vežući ruke i sve isto ponavljajući kao na prvom rekatu. Razlika je jedino ta što na stajanju učimo samo BISMILLU, FATIHU i jednu suru, tj. bez SUBHĀNEKE i EUZE.
* Nakon obavljene dvije sedžde ne ustajemo na treći rekat već ostajemo u sjedećem položaju, na koljenima. Tu učimo ET-TEHIJJĀTU, SALAVAT i dovu RABBENĀ ĀTINĀ.
* Kad to proučimo okrenemo glavu na desnu stranu i kažemo ESSELĀMU ‘ALEJKUM VE RAHMETULLĀH, te na lijevu stranu i izgovorimo isto. To se zove predavanje selama. Njime je namaz završen.
* Nakon toga lijepo je reći ALLĀHUMME ENTES-SELĀMU VE MINKES-SELĀM, TEBĀREKTE JA ZEL-DŽELĀLI VEL-IKRĀM.

Nakon svega toga ustajemo i klanjamo dva rekata farza. Oni se klanjanju isto kao i sunneti. Jedina razlika je u nijetu srcem da ćemo klanjati sabahski farz. Iza svega toga lijepo je proučiti AJETUL-KURSIJU, tespih (33x SUBHĀNALLĀH, 33x EL-HAMDU LILLĀH, 33x ALLĀHU EKBER, te stoti put dodati LA ILĀHE ILLALLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERĪKE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALĀ KULLI ŠEJ’IN KADĪR), te nakon tespiha dovu (molbu upućenu Uzvišenom Allahu).

PODNE

Ako smo naučili kako se klanja sabah-namaz onda ćemo vrlo lahko naučiti i ostale namaze. Ključna razlika je jedino u broju rekata.

Podne-namaz ima 4 rekata sunneta, 4 farza i 2 sunneta.

Prva četiri rekata sunneta zanijete se srcem. Kod klanjanja sunneta, nakon obavljenog drugog rekata, dok sjedimo nakon obavljene sedžde, učimo samo ET-TEHIJJĀTU i dižemo se na treći rekat. Ostalo je sve isto kao i na prethodnom rekatu. Nakon obavljenog trećeg rekata ustajemo na četvrti i klanjamo ga kao i prethodni rekat.

Kad budemo klanjali farz podne-namaza, klanjaćemo ga kao i sunnete. Zanijeti se srcem da ćemo klanjat podnevski farz. Jedina razlika je i ta što se na trećem i četvrtom rekatu, na stajanju, uči samo BISMILLA i FATIHA. Nema sure iza Fatihe. To vrijedi za sve farz namaze koji imaju više od dva rekata. To su podne, ikindija, akšam i jacija. Znači, sura se izostavlja.

Iza toga ustajemo i klanjamo dva preostala rekata sunneta, koji se klanjaju isto kao i sabahski sunneti, a zanijetimo ih isto kao prve podnevske sunnete.

IKINDIJA

Ikindija namaz ima 4 rekata sunneta i 4 rekata farza.

Sunneti se zanijete srcem. Klanjaju se isto kao i podnevski sunneti s tim što na prvom sjedenju pored ET-TEHIJJĀTU proučimo i SALAVAT, a kad ustanemo na treći rekat učimo kao i na prvom rekatu, tj. SUBHĀNEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jednu suru.

Ikindijski farzi se zanijete srcem. Klanjaju se isto kao i podnevski farzi.

AKŠAM

Akšam-namaz ima 3 rekata farza i 2 rekata sunneta.

Farzi se zanijete srcem. Klanjaju se isto kao podnevski farzi osim što nakon trećeg rekata ne ustajemo na četvrti, već nakon sedžde ostajemo sjediti na koljenima gdje učimo ET-TEHIJJĀTU, SALAVAT i dovu, te predajemo selam.namaz

Sunneti se zanijete srcem, a klanjaju se isto kao i sabahski sunneti.

JACIJA

Jacija-namaz ima 4 rekata sunneta, 4 rekata farza, 2 rekata sunneta, te 3 rekata vitra.

Prva 4 rekata sunneta zanijete se srcem, a klanjaju se isto kao ikindijski sunneti.

Farzi se zanijete srcem, a klanjaju se isto kao podnevski farzi.

Iza toga klanjamo dva rekata preostalih sunneta. Zanijetimo ih isto kao prve jacijske sunnete, a klanjamo isto kao 2 sabahska sunneta.

Iza svega toga ostaje nam da još klanjamo 3 rekata tzv. vitr namaza, koji se zanijeti srcem..

Vitr-namaz klanja se isto kao 3 rekata akšamskog farza, s tim što na trećem rekatu nakon proučene sure dižemo ruke kao u početnog tekbira, izgovarajući ALLĀHU EKBER, te ruke ponovo vežemo i učimo tzv. Kunut-dovu. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti dovu RABBENĀ ĀTINĀ. Nakon toga se pregibamo i završavamo namaz na uobičajen način.