Ljubavni sihr-tiveleh

    Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:Allah-swt-levha
Zaista su zapisi (hamajlije) i gatanje širk.”
Prenosi Ebu Davud h. br. 3883 i Ahmed 1/381, El-Albani ga je svrstao u vjerodostojne hadise.

Ibnul-Esir je rekao da je “tiveleh” sihr koji pravi žena svom mužu.

    On ga smatra širkom zbog njihovog ubjeđenja da to ima nekog učinka koji je u suprotnosti sa Allahovom odredbom. (tj. da je taj učinak jači od Allahove odredbe).
U djelu En-Nihaje.

     Želim da upozorim da naznačeni zapis u prethodnom hadisu jeste onaj koji se sastoji iz traženja ili potpomaganja džinima i šejtanima, ili nečega sličnoga što se smatra širkom. Što se tiče rukje Kur’anom ili propisanim dovama i zikrovima, to je dozvoljeno i u tom se slažu svi islamski pravnici. U Muslimovom “Sahihu” zabilježen je ovaj hadis: “Nije zabranjena rukja ukoliko u sebi nema naznaka širka.”
Prenosi ga Muslim u poglavlju “Selam”.

Simptomi ljubavnog sihra

1. Pretjerana zaljubljenost,

2. Žestoka želja za spolnim općenjem,

3. Nemogućnost podnošenja ženinog odsustva,

4. Pretjerana žudnja za viđenjem žene,

5. Slijepa poslušnost.

Kako nastaje ljubavni sihr?

    Često se dešavaju nesuglasice između muža i žene, ali one isto tako brzo nestanu i život se ponovo vrati u normalno prirodno stanje. Ali postoje žene koje se ne mogu strpiti. One u takvim situacijama požure sihirbazima koji će im napraviti sihr kako bi se njime omilile svojim muževima. To je znak nedostatka vjere kod ovakve žene ili njenog neznanja da je to haram. Sihirbaz tada traži od nje nešto što pripada njenom mužu (maramica, kapa, odjeća) pod uslovom da na ovim predmetima budu tragovi muževljeva znoja, tj. ne smije biti nova ili oprana. Treba biti upotrebljavana.

    Uzet će iz te odjeće nekoliko konaca i puhnuti u njih, a zatim ih svezati i narediti ženi da ih stavi na skriveno mjesto. Može joj napraviti sihr na vodi ili hrani, a može i na nečisti, što je gore od hrane i vode, ili, još gore, može napraviti na krvi od menstruacije, a zatim joj narediti da tu krv stavi mužu u hranu, piće ili miris.

Kontrareakcija ljubavnog sihra

1. Čovjek može da oboli od ovog sihra. Poznajem čovjeka koji je bolovao tri godine zbog toga.

2. Ovaj sihr može imati suprotno djelovanje, te se desi da čovjek zamrzi svoju ženu. To se dešava kao posljedica nepoznavanja suština sihra od strane sihirbaza.

3. Nekad žena napravi mužu sihr kako bi zamrzio sve žene osim nje, što prouzrokuje mržnju čovjeka prema njegovoj majci, sestrama, tetkama, i svoj ženskoj rodbini.

4. Ponekad se taj sihr preokrene, te čovjek zamrzi sve žene, pa čak i svoju suprugu.

Poznat mi je jedan ovakav slučaj, gdje je čovjek zamrzio svoju ženu i razveo se od nje. Žena je otišla sihirbazu drugi put, ali sada da raskine sihr, međutim, kada je došla, sihirbaz je umro.

(Ko drugom jamu kopa, sam u nju padne.)

Uzroci ljubavnog sihra

1. Pojava nesuglasica među bračnim drugovima.

2. Žudnja žene za imetkom muža, naročito ako je muž bogat.

3. Strah da će se muž oženiti drugom – iako je to po šeriatu dozvoljeno – i u tome nema nikakvog poniženja za nju. Međutim, žene u današnjem vremenu, naročito one koje su pod uticajem masovnih sredstava informisanja, misle da kada njen muž želi da se oženi drugi puta, to znači da je on ne voli. To je kardinalna greška. Postoje mnogi razlozi koji čovjeka mogu navesti na ženidbu drugom, trećom ili četvrtom ženom, a da on ostane pri ljubavi prema svojoj prvoj ženi. Jedan od takvih razloga je želja za velikim brojem djece, ili nemogućnost obuzdavanja spolnog nagona dok je žena u periodu menstruacije ili nifasa (poslije poroda), želja za učvršćivanjem prijateljskih veza sa određenom porodicom i drugi slični razlozi.

Dozvoljeni sihr

     Ovo je savjet koji upućujem ženi muslimanki. Radi se o tome da ona može da opčara svoga muža onim što je Allah dozvolio, kao što je kićenje i uljepšavanje samo svome mužu, tako da je nikada ne vidi u ružnom liku i da nikada kod nje ne osjeti ružan miris. Da je uvijek nađe nasmijanu, sa lijepom riječju, lijepim odnosom prema njemu, da čuva njegov imetak, pravilno odgaja djecu i lijepo postupa s njima, da mu uvijek bude poslušna osim ako se radi o grijehu. Ako osmotrimo naše današnje društvo, primjetit ćemo velike apsurde. Vidjet ćemo kako se žena nakiti i nagizda najljepšim što ima i obuće najbolje što ima i takva izađe pred svijet. Tako se oblači kada ide na neku svečanost ili u posjetu svojoj drugarici, a kada se vrati u svoju kuću, skida svu svoju ljepotu. Lišava sav nakit i stavlja ga na posebno mjesto čekajući novu svadbu ili posjetu, a njen jadni muž koji joj je kupio taj nakit i odjeću uskraćen je da uživa u lijepom izgledu svoje vlastite žene. U kući je viđa u staroj odjeći dok iz nje izbija miris kuhinje i crvenog i bijelog luka.

Ako žena malo bolje razmisli, znaće da je njen muž najzaslužniji uživanja u njenom nakitu i ljepoti.

    Kada tvoj muž izađe, sestro, požuri sa završavanjem svih kućnih poslova, zatim se operi, nakiti, uljepšaj i čekaj svog muža, tako da, kad se vrati s posla, pred sobom ugleda lijepu ženu, spremljenu hranu i čistu kuću. Povećat će mu se ljubav prema tebi i vaša veza će biti čvršća. To je, tako mi Allaha, dozvoljeni sihr. Naročito onda ako si svojim uljepšavanjem namjeravala poslušnost Allahu i pomogla svoga muža u obaranju pogleda kod harama, jer siti nema potrebe za hranom, ali je želi onaj kome je zabranjena i kome nije dostupna. Razmisli o ovim riječima, one su korisne, sestro.

Praktični primjer liječenja ljubavnog sihra

Čovjek kojim dominira žena

   Kaba-Mekka Došao mi je čovjek i ispričao mi kako je imao normalne odnose sa svojom ženom. No, prije nekoliko mjeseci je postao čudan. Kaže: “Ne mogu da se strpim ni na trenutak kada je u pitanju moja žena. Tako da i kad sam na poslu, ja mislim na nju. Kada se vraćam kući s posla i uđem u kuću, ja požurim da što prije pogledam u ženu. Kada sam u društvu s gostima, ostavljam ih i ulazim kod svoje žene da je vidim. Ljubomoran sam na nju više nego što treba, moja ljubomora je neprirodna i veoma često s njom spolno općim. Postalo je tako, kao da ona upravlja mnome. Kada uđe u kuhinju, ja uđem za njom, kada ude u spavaću sobu, ja sam za njom, kada ode da pomete sobu i očisti je, ja sam za njom. Ne znam šta mi se to desilo. Što god ona zatraži od mene, ja požurim da to što prije izvršim…”

    Proučio sam ajete iz Allahove Knjige na posudu s vodom i naredio mu da pije iz te posude i da se kupa tri sedmice, a zatim da mi navrati. Poslije naznačenog vremena došao je kod mene i rekao da se njegov problem smanjio, ali da nije potpuno nestao. Ponovio sam liječenje.

Hvala Allahu, čovjek je izliječen. Nema snage ni moći osim u Allaha.

(preuzeto iz Knjige:Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza-Vehid Abdusselam Bali)