Metode liječenja i pregleda bolesnika

Metode liječenja i pregleda bolesnika

  

  Kuran1  Ovdje ćemo naglasiti da postoji dvije vrste liječenja: nedozvoljeno i dozvoljeno liječenje.

    Pod nedozvoljenim liječenjem podrazumijevamo korištenje zapisa, raznoraznih talismana (zečija šapa, drvo tisovine,salivanje strave,otvaranje zvijezdi),odlazak raznoraznim šarlatanima,varalicama i sihirbazima.

Poslanik s.a.w.s kaže:
Ko ode gataru ili vraču, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu.”
(Prenose ga četvorica autora Sunena i El-Bezzar sa dobrim lancem prenosilaca. Također ga prenosi i Muslim s dodatkom “i ne prima mu se namaz četrdeset dana)
U “Sunenu” se kaže:Ko zaveže čvor i puhne u njega, napravio je sihr.

    Pod dozvoljenim liječenjem podrazumijeva se liječenje učenjem Kur’anskih ajeta, dova Poslanika s.a.w.s.

    Postoji više načina pregleda bolesnika, a ovdje ćemo navesti neke od njih. Bez obzira da li se radi o bratu ili sestri potrebno je da ima neko prisutan ko im je u rodu, a kod sestara potrebano je ukoliko je udata suprug a ukoliko nije jedan od roditelja ili brat, sestra ali uz saglasnost roditelja.

    Naravno, podrazumijeva se da bolesnik mora biti propisno obučen, tj. ako je sestra u pitanju: marama, duga suknja i rukavi, a sve mora biti neprozirno i široko da ne ocrtava konturu tijela.

    Onaj ko je bolestan dolazi kod liječnika i prvo porazgovara sa liječnikom o svom problemu, pri čemu će mu liječnik postaviti nekoliko pitanja, kao na primjer: šta sanja, ima li bolove u stomaku, ima li glavobolju, da li je tražio pomoć od liječnika medicine i sl.

Nakon obavljenog razgovora bolesnik i svi koji prisustvuju liječenju moraju da abdeste, a načini liječenja koji se koriste su:

Prvi način – bolesnik stoji u pravcu Kible

    Bolesnik uzme abdest ,stoji u pravcu Kible,sklopi oči,duboko diše i izdiše.Učač rukje mu kaže da se totalno opusti,i da ništa ne ponavlja u sebi ,kad se počne učiti rukja.Jedna vrlo važna napomena:

    Naime ,sve zavisi od reakcije opsihrene osobe na učenje,treba u prostoriji u kojoj se uči rukja razmaknuti namještaj koji ima oštre rubove,da se ne bi pacijent ozlijedio ako mu tijelo počne padati na pod.Naravno, učač rukje i osoba koja je došla sa pacijentom  će prihvatiti tijelo pacijenta ,ako bude padalo.

    Prilikom učenja rukje pacijent može osjetiti hladnoću u rukama nogama,gušenje u prsima,plač,zijevanje,vrućinu u licu,njihanje tijela napred ili nazad,cvokoćanje zubima,agresivnost ,povraćanje,itd.Džin se opominje prijevodom ajeta na bosanskom jeziku,da se pokaje i napusti tijelo oboljelog.Tokom učenja iz usta pacijenta se može osjetiti nesnosan džinski smrad i zadah.Tokom učenja liječnik pršće i poji bolesnika  naučenom vodom,maže ga crnim miskom,daje mu na usta maslinovo i ćurokotovo ulje,primjenjuje udarce(ovo se pogotovo primjenjuje kod agresivnih i obijesnih džinna).

    Džinn može napustiti tijelo bolesnika,nakon jedne proučene rukje,ili treba više tretmana rukji,ili će se liječiti doživotno,a učenjem će mu se samo ublažavati simptomi,jer kao i u zvaničnoj medicini,ima slučajeva bolesti ,gdje se pacijent liječi čitav život,da nas Allah swt.,sačuva takvog iskušenja!Allah je taj koji liječi!

    Ovdje treba napomenuti nešto vrlo važno.Iz mog iskustva ima dosta pacijenata kojima dam terapiju tokom liječenja,učimo rukje,nema pomaka sa mrtve tačke ,ili bude im puno bolje ,pa opet se vrati nagore,pitam ih pridržavaju li se terapije,klanjaju li redovno,čuvaju li se harama..jedni kažu ne pridržavamo se terapije ,a drugi lažu i mene i sebe da se pridržavaju terapije ,ali Allah vidi sve.Istinu je rekao Allah dž.š: “Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe!” (Er-Ra’d, 11.).Malo je iskrenih osoba koji ozbiljno shvaćaju opasnost sihra koji ih je zadesio.

    Mogu ja izučiti million rukji,ali ako pacijent poslije toga psuje Boga,pije alkohol,drogira se,pravi štetu drugima,nema od toga liječenja ništa,jer ako želimo od Allaha lijek,moramo ga zaslužiti namazom i dobrim dijelima.Ljudi ne zavaravajte se,niko Allaha nije prevario niti će.

    Helem nejse,ukoliko džinn hoće da izadje zavisno od liječnika,mora prvo dati Allahu zakletvu da se neće vraćati,on mu otvara put sterilnom iglom na kažiprstu lijeve ili desne ruke,ili mu naređuje da izađe na usta.Može izaći putem povraćanja,prilikom velike i male nužde ,nakon proučene rukje.Ono što je vrlo važno:Nikad ne dozvoliti džinnu da izađe na jabučicu grla,na oči,ili na stomak.Džinn ,ako je bio iskren, povućiće svu štetu i bolest koju je nanio dotičnom pacijentu.Poslije toga pacijent mora koristiti terapiju,bez obzira da li je gotovo ili ne,koje mora da se pridržava.

Drugi način – dizanje ruku

    Kod ovog načina liječenja bolesnik sjedi, ispruži noge, a ruke ispruži na koljena i zatvori oči. Tada liječnik stane ispred njega ili sa strane i na uho bolesnika uči Kur’an. Ruke pokazuju određene znakove. To može biti u jednom momentu i da odmah prestane, pa se neće pojaviti dok se ne ponovi cijelo učenje.

Bolesnik mora biti miran i opušten i dobro slušati učenje Kur’ana. Ne smije opirati pokret ruku ili prstiju.

    Liječnik traži od džinna ako je u pitanju sihr da digne desnu ruku,a ako je u pitanju šejtanski udar da se digne lijeva ruka.Ako reakcije izostanu izuče se na terapiju ajeti koji vežu džinna ,u slučaju da je od onih koji dolaze i odlaze.Prilikom ove metode ,pored rukje,uče se i ovi ajeti:Ja Sin 65;el-Ahqaf 29-31.

Treći način – pregled posmatranjem

 Kuran-sura-Ja-Sin   Bolesnik stavi svoju desnu ruku na desno oko i gleda liječnika dok u sebi uči 3 ili 7 puta Ajetul_Kursijjili neka ili sva Allahova imena. Ako reakcije izostanu bolesnik stavlja lijevu ruku na lijevo oko ,pa se ponovi postupak.

Rahmetli šejh Refik Tahhan je dao objašnjenje ove metode i rekao je:
“Tajna ovog pregleda leži u bogobojaznosti onoga ko liječi, a zatim u nuru (svjetlosti) koja zrači iz njegovih očiju, te u Poslanikovim riječima: “Vjernik je ogledalo vjerniku.” U slučaju liječnik je ogledalo bolesniku. Ako bolesnik gleda u liječnika dok uči određena Kur’anska ajeta, džin će gledati i u očima liječnika vidjeti sebe i svoju pokvarenost, a to će se odraziti na bolesnika pa će osjetiti da je vidio majmuna, crno lice sa rogovima, glavu zmije, glavu psa ili neko sasvim drugo nestvarno lice, može osjetiti vrtoglavicu, toplotu ili hladnoću u tijelu, bol u nekom dijelu tijela i sl. Bolesnik može i da padne u nesvijest a onda se liječenje nastavlja učenjem rukje.”

Ovo su najčešći načini, a Allah najbolje zna koliko ih još ima.Koristim sve tri metode.

  Adis Ahmetović