O istihari

“O snovima i o istihari”

šehadet   Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden resulullah    Želim upozoriti na ovaj fenomen popularnosti tumačenja snova kod našeg naroda kao i klanjanja istihare namaza od strane kojekakvih dobrih nana i hadžibuli, što na žalost preporučuju vjernicima čak i neki znameniti imami ili hafizi, pa poslije bude po onom: “Nani se snilo sto joj bi milo”!, i raskrinkani brakovi i bukadar rasplakane siročadi!
    Snovi u Islamu imaju baška mjesto; sjetimo se i Ibrahim a.s i Ismaila, pa Jusufa i Muhammeda saws, bas zato što imaju baška mjesto, snovi u Islamu imaju i tretman tumačenja koji mora biti pouzdan i vjerodostojan.
    Jako su bitne činjenice koje utječu na vjerodostojnost sna: ko je sanjač (vjernik ili ne) , kad je sanjao (koje doba dana ili noći) , da li je sanjač mentalno zdrav, čime se bavi, je li bio čist ili džunub i šta je sanjao.
    Ne tumače se svi sni, posebno ne oni iza sabah namaza do izlaska sunca za dva koplja, niti između ikindije i akšama. Ako je neko po profesiji ribar pa sanja kako je ulovio veliku ribu – takvi se snovi ne tumače. Snovi nemuslimana mogu biti istiniti, to znamo iz sure Jusuf.

 

    Neki snovi (osobe pod sihrom za razotkrivanje sihra, klanjaju dva rekjata kao sabahski sunnet ali na prvom rekjatu uče prvih pet ajeta sure Hadid a na drugom zadnjih pet ajeta sure Hašr a na sjedenju, mjesto dove, tri puta sura Ar-Rahman) mogu u više navrata sanjati snove koji se nadovezuju i prave cjelinu, jako su komplikovani a iza istihare se uči dova za jasne snove koje ne treba puno tumačiti. Osoba koja tumači snove mora biti alim, bogobojazna jakog imana, mora poznavati fikh, Kur’an, i trebala bi biti upućena u stanje i okolnosti osobe kojoj tumači san i ne smije o snovima drugih pričati neupućenim i onima kojih se to ne tiče.
Danas je trend da svako tumači snove po knjigama, koje se prodaju ko halva a i šejtan i džinni mnogo fitne nanesu preko sna, nekad ih čak umotaju u ibadetske poruke, da se sanjač opusti i postane lakomislen. Znam ženu koja je svojim snovima drugima razvaljivala brakove: Šejtan napravi plan, šapne joj ga na lijevo uho kroz san, a ona sutra zove osobe koje je tobože sanjala i govori im kako je sanjala da se tom i tom razboljelo dijete, puknuo brak itd, pa džinni onda po tom planu rade, unose nemir u srca ljudi i batale ih. Neka svako sebi klanja istiharu i u dovi traži da Allah podari san koji je jasan. Klanja se kao sabahski sunnet s tim što se na prvom rekjatu uči sura Kafirun a na drugom Ihlas.                    

     Lijepo se je pred istihare namaz okupati i klanjati ga kasno u noć, kada svi spavaju i nakon ajetul-kursije i proučiti istihare dovu i leći po sunnetu, na desnu stranu. Lijepo je dok se ne zaspi misliti na ono radi čega se istihara klanja.
    Ako se “od prvi put” ništa ne obejani kroz san, može se ponoviti namaz. Najefdalnije istihare su kod najpobožnijih i koji ne propuštaju dnevne namaze, puno ibadete i inače žive u duhu Islama. Što je klanjač privrženiji Islamu – uto mu je jasnija istihara i sigurniji san – ako za sebe klanja a ne za druge! Ima slučajeva kada osoba, koja želi uputu kroz istiharu, nije neutralna (npr. djevojka ili momak klanjaju za udaju ili za ženidbu , pa sanjaju onog ili onu koju više vole! – neka ulema je stanovišta da je odabir bračnog druga ustvari stvar odazivanja kur’anskom ajetu iz sure Nur te odluke i odabira po hadisu Resulullaha s.a.w.s. o vrijednostima koje udaju ženu,ili “žene muškarca” pa se može iz porodice ili iz kruga prijatelji zamoliti neko ko je iskren i bogobojazan da klanja. Ako neoženjen muškarac, koji ima sve uslove da se oženi, često klanja istiharu za svaku djevojku, koju upozna i nijedna se u snu “ne pokaže dobra za brak” – neka pojača svoj ibadet i testira se na džinsko djelovanje. Isto ovo još više važi za djevojke i slobodne žene, raspuštenice, kojoj “nijedan muškarac ne valja”, i koja svakom traži “Dlaku u jajetu”! To nisu čista posla (po mom iskustvu) a Allah najbolje zna!

    Ne može se klanjati istihara da bi se dobio “išaret” za nesto sto je šerijatom definisano; neko primjerice klanja istiharu da sanja loto brojeve ili da vidi, mora li dati zekjat, progovoriti sa bratom (s kojim ne govori), ili, može li raditi kao konobar i prodavati alkohol, uzeti kamatni kredit za stan itd.

    Takodjer se ne klanja istihara da bi se “otkrio” tuđi hal i stanje. Šejtan se puno upliće u snove kada klanjač istihare ima loš ili ružan nijjet!

    Ne smiju se nikom nositi slike “za pod jastuk” , da bi nam neko drugi kođoja klanjao istiharu. A Allah najbolje zna! Srednja Bosna je puna nekakvih “dobrih” i “evlijali” hanuma i deda što im se daje hedija i slika i haljetak, datum rođenja i ime roditelja pa od istihare ispadne sihir na kvadrat!

hafiz Fuad.A.Seferagić

    Napomena: Neki učenjaci koji su pisali o tematici snova prenose da je Ibn Sirin rekao: ”Ko želi da usnije lijepe snove, neka se okrene prema Kibli i prouči sure: Veš-šemsi ve duhaha (sura Eš-Šems), Vel-lejli iza jagša (sura El-Lejl), Vet-tini vez-zejtun (sura Et-Tin), Kul ja ejjuhel-kafirun (sura El-Kafirun), Kul-huvallahu ehad (sura El-Ihlas), Kul euzubirabbil-felek (sura El-Felek), Kul euzubirabbin-nas (sura En-Nas) i neka moli Allaha da usnije ono što voli i neka prouči: ‘Allahu moj, Tebi se utječem od ružnog sanjarenja i šejtanskih poigravanja na javi i snu.’”        

     Pored toga što je Ibn Sirin bio veliki učenjak, posebno kada je u pitanje tumačenje snova, njegove riječi zahtijevaju ispravan argument, u protivnom nije legitiman rad po njima!