Sihr, keramet, mudžiza

Razlika između sihra, kerameta i mu’džize

Liječenje-KuranomEl-Ma’zeri je rekao:
    “Razlika između sihra, kerameta i mu’džize je u tome što se sihr zasniva na pripomaganju sihirbaza nekim riječima ili djelom u postizanju onoga što želi. Keramet to ne zahtijeva nego nastaje Allahovim davanjem, a zaslugom dobrog vjernika. Mu’džiza se razlikuje od kerameta u jednoj stvari, a to je izazov. Mu’džiza je poslata kao izazov nekome da dođe sa sličnom njoj (kao što su nevjernici tražili od Božijih poslanika događanje čuda) dok keramet to nema za cilj.
“Fethul-Bari” 10/223.

Hafiz Ibnu Hadzer je rekao:
    “Imamul-Haremejni prenosi usaglašeno mišljenje da se sihr može naći samo kod griješnika, dok to nije slučaj sa kerametom. “

Hafiz je također rekao:
    “Neophodno je da se uzme u obzir faktor vjere onoga kod koga se primijeti nadnaravna pojava. Ako je predan šeriatu i čuva se zabranjenih stvari, onda je nadnaravna pojava koja se desi kod njega keramet. U protivnom je to sihr, jer on nastaje kao rezultat djelovanja njemu sličnih, kao što je šejtanska pomoć itd.
Ibid.

Upozorenje:

    Desi se da čovjek nije sihirbaz niti išta zna o sihru. Nije privržen ni šerijatu ili je, čak, počinilac teških grijeha. Ali se i pored toga kod njega mogu zabilježiti nadnaravne pojave. Ponekada takva osoba pripada novotarima ili obožavaocima kabura. Najvjerovatnije se radi o šejtanovoj pomoći takvoj vrsti ljudi koja ima za cilj pridobijanje sljedbenika novom pravcu. Svijet ga slijepo slijedi i napušta Sunnet. Ovo je česta pojava, naročito ako se radi o osnivaču i vođi nekog sufijskog (derviškog) novotarskog tarikata.

 

(preuzeto iz knjige:Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza-Vehid Abdusselam Bali)