Sihr krvarenja

 Kako nastaje sihr krvarenja?

   ajetul-kursija Ovaj sihr se dešava isključivo kod žena. U ovom slučaju sihirbaz pošalje džina ženi za koju je sihr tražen, i naredi mu da joj uzrokuje krvarenje. Džin ulazi u ženu i kreće se njenim venama, zajedno sa krvlju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
Šejtan kola ljudskim tijelom kao što krv kola.”

    Kada džin dospije u venu materice, probije je i iz nje poteče krv. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Hamni bintu Džahš, kada ga je pitala o istihazi, rekao:
Istihazu uzrokuje šejtanski udarac.”

    U drugoj verziji se kaže:
To je krv iz vene, a ne menstruacija.”

Iz ove dvije verzije vidljivo je da je istihaza udarac šejtana u venu materice.

 

Šta je to sihr krvarenja?

    Islamski pravnici ga zovu istihazom, a ljekari krvarenje.

Ibnu Esir je rekao: “Pod istihazom se podrazumijeva krvarenje nakon redovne menstruacije.”

Krvarenje može trajati mjesecima, sa različitim intenzitetom.

 

(preuzeto iz Knjige:Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza-Vehid Abdusselam Bali)