Učenje na vodu i na ostale čiste materije

Kur`an   Kada je u pitanju učenje rukje na vodu, med, maslinovo ulje i druge čiste materije, ulema ima podijeljena mišljenja. Istina, jedan manji dio njih smatra da je to uvedena stvar (novotarija) u procesu liječenja. Međutim, ovo nije ništa čuditi, jer ima dio uleme (uglavnom mu’atezila) koji smatraju da džin ne može da uđe u tijelo čovjeka i da je sihr samo priviđanje a da nije stvarnost. Velika većina uleme smatra to dozvoljenim pa čak i pohvalnim.

    Rekao je Muhamed ibn Muflih da mu je pričao Salih ibn Ahmed ibn Hanbel: ”Moj otac bi uzmi posudu sa vodom, i na nju bi prouči nešto iz Kur’ana a zatim bi mi reci da se tom vodom umijem, operem ruke i napijem.”

     Upitan je Muhamed ibn Ibrahim Alu Šejh, rahimehullah, o učenju na vodu i puhanje u istu, pa je rekao: ”Nema smetnje, ulema je rekla da je dozvoljeno dok su neki rekli i da je mustehab.”

    Rekao je šejh ibn Džibrin, rhm: ”Znam ponekad da naučim na vodu koju je bolesnik pio, pa bi  rezultati uz Allahovu pomoć bili odlični.”

    Kad je u pitanju učenje na vodu i puhanje u nju, šejh ibn Usejmin, rahimehullah je to ovako objasnio: ”Puhanje u vodu prilikom liječenja se dijeli na dvije vrste:

Prva je kada čovjek puše u vodu i smatra da je njegov zadah bereket u vodi i da će donijeti lijek. Ova vrsta puhanja je zabranjena i jedna vrsta širka je, jer zadah čovjekov ne može da bude bereket u izliječenju osim zadaha Poslanika, savs, dok drugi ljudi to ne smiju zagovarati.

Druga je vrsta kada čovjek uči nad vodom rukju, recimo suru Fatihu, jer je to najbolja rukja, i nakon što završi sa učenjem, može da puhne u vodu i tu nema smetnje, jer je ovako nešto radio i naš dobri selef i pokazalo se veoma efikasno. I sam Poslanik, s.a.v.s. je prije spavanja puhao u svoje ruke nakon učenja sura Ihlas, Felek i Nas.”

   Dakle, praksa selefu saliha i današnje uleme, dokazuju da je dozvoljeno učenje rukje na vodu, ulje, med ,i ostale čiste materije,kako bi se uz Allahovu pomoć postiglo izliječenje. Allah zna najbolje!

    Isto tako korisno je, Allahovom dozvolom,izučiti Kur’anske ajete i na morsku sol(ili kuhinjsku sol),dokazano je više puta kroz praksu liječnika Kur’anom,da so nagriza sihr,pogotovo naučena posoljena voda.