Vječito pitanje ko mi je napravio

 Poslanikova džamija Medina Al-Masjid al-Nabawī       Dosta pacijenata ,s kojim se susrećem tokom liječenja Kur’anom,  mi postavlja pitanje ,pa ko mi je “napravio” sihr ,pa de reci da znam , maltene više im je važno ko im je napravio,od njihovog  vlastitog zdravlja,subhanallah,eto vidite kako se prokleti šejtan poigrava sa ljudima i u najtežim trenucima.

   Ja takvim osobama postavim kontra pitanje.Recimo,imate gripu,postoji mogućnost da dobijete i upalu pluća.Sad ja Vas pitam hoćete li se liječiti ,ili ganjati onog ko je vas zarazio gripom.Naravno ,normalan insan će se liječiti.Evo recimo,Allah najbolje zna,pravi vam osoba XY,i šta ćete vi toj osobi,mislite da ćete je postidjeti,ne naprotiv,ta će osoba još više povećati šejtansko djelovanje protiv vas,ali Allah najbolje zna da li vam ta osoba pravi,to upamtite!Šta ako niste u pravu,šta ako je to nevina osoba!?Evo recimo i da znate ko je ta osoba,desiće se slijedeća tri slučaja:

1.Kažete ako je on meni napravio sihr,napraviću i ja njemu,naručiću nekog sihirbaza,što je teški haram,a to šejtan i priželjkuje,da vas odvede s pravog puta,neuzubillahi.

2.Znate ko je i odete ga prebiti,ubiti,verbalno napasti i tako dalje-moj savjet ne prljajte od đubrad ruke.Allah je vrhovni sudija,presudio je prokletom faraonu,presudiće i nama,svakom prema zasluzi.

3.Treći slučaj znate koja je osoba u pitanju i kad je vidite negdje na ulici,hoće srce da vam prepukne od straha,a taj šejtan u ljudskom obliku to prepozna,i onda iskorištava vaš strah da sihr bude što jačeg djelovanja na vas.

   Poenta je u sljedećem:Nije bitno ko nam je napravio,bitno je da nas Allah izliječi,i dadne nam svoj štit u obliku ibadeta prema njemu,Allah s.w.t. je zaštitnik vjernicima.Allahova pravda se ogleda u tome kada se osoba liječi i skida ,Allahovom milosti, sihre sa sebe,džini se idu svetiti onda naručiocu sihra i prokletom sihirbazu.I ovo treba da zadovolji naše osvetničke porive.Ko sa šejtanom drugom jamu kopa,Allah ih obadvojicu trpa u tu jamu,da jedan na drugog naskakuju,od jada i boli.Allahu ekber!

   Nikako se ne smije povjerovati džinu kada optuži određenu osobu da je napravila sihr ili učinila kakvo drugo zlo, jer šejtan želi da posije mržnju među ljudima. Njegovo svjedočenje se ne prihvata zbog toga što je griješnik, što surađuje sa sahirom i što se vijest prihvata samo od onog za koga znamo da je pouzdan i čestit. Prihvatanje vijesti od džina uzrokuje brojne smutnje i nerede, uzrokuje svađu i mržnju pa čak i razvod braka, a to je sve od velikih ciljeva šejtana.

    Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Doista Iblis postavi svoj prijesto iznad vode i zatim šalje svoje trupe, pa mu bude od njih najdraži onaj ko izazove najveću fitnu. Jedan od njih dođe i kaže učinio sam to i to, a on mu odgovori: ‘ništa nisi uradio!’ Zatim dođe jedan od njih i kaže: ‘nisam ga ostavljao sve dok nisam rastavio između njega i njegove žene!’ Tada ga Iblis primakne sebi i kaže:’ divan li si ti!“ (Muslim, 7284.) 

    Tokom učenja rukje,opsihrenoj osobi  dođu slike u mislima nekih osoba kako bližnje familije,tako i slike poznanika,pa osoba bude u ubjeđenju da joj je dotična  osoba učinila sihr, iako je to daleko od istine.     

   RIJETKO, SKORO NIKAD, U TOKU UČENJA NE BUDE IZGOVORENO IME SIHIRBAZA KOJI JE NAPRAVIO TAJ SIHR. DŽINNI SU U SIHRU POSLUŠNICI, ONI KOJI SU POTČINJENI I JAKO SE BOJE SIHIRBAZA, KOJI IH JE NATJERAO NA NEKI SIHR. ZATO, ONI NE SMIJU IZGOVORITI IME TOG SIHIRBAZA NEGO IZGOVORE ILI IME NEKOG DRUGOG ILI IME OSOBE KOJA JE ČISTA OD TAKVIH ŠEJTANSKIH RABOTA. ZATO, U IME ALLAHA S.W.T. VAS MOLIM, ČUVAJTE SE SUMNJIČENJA.

    Allah s.w.t. je rekao: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka su sumnjičenja, zaista grijeh…” (El-Hudžurat, 12)